• covid_maseczka

Urząd Miasta Kielce informuje, iż w terminie od 25 czerwca od godz. 8.00 do 14 lipca do godz. 15.00 kandydaci do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych mogą:

 

1. Zmienić decyzję  dotyczącą wyboru szkół i oddziałów.

W celu wprowadzenia zmian  we wniosku, kandydat wraz z rodzicem/opiekunem prawnym  powinien  udać się do szkoły pierwszego wyboru w celu anulowania złożonego wniosku, wprowadzić w systemie nowe informacje  i ponownie  złożyć go osobiście wraz wymaganymi dokumentami w tej szkole, która  teraz jest szkołą pierwszego wyboru.

2. Złożyć wniosek – dotyczy kandydatów, którzy nie złożyli wniosków do 21 czerwca br. (z wyłączeniem oddziału międzynarodowego w VI Liceum Ogólnokształcącym i oddziałów sportowych w X Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego). 

W elektronicznym systemie pod adresem: https://kielce.e-omikron.pl należy wybrać opcję „Wprowadź wniosek” wypełnić wniosek, w tym wybrać szkoły i oddziały,  następnie złożyć go osobiście w szkole pierwszego wyboru wraz z wymaganymi dokumentami.

,,Bo jak nie My, to kto?!"  Matura w ,,Elektryku".

 

Z ogromną satysfakcją i dumą ,,wszystkim wobec i każdemu z osobna, komu to wiedzieć należy, ogłaszamy " wyniki matury w ,,Elektryku". Przystąpiła niebagatelna ilość abiturientów, bo aż 214. Średnia zdawalność to 80,37%, podczas gdy średnia liceów to 81%, techników 64%.
Brawo My !

 

Kiermasz używanych podręczników- w okresie od 8- 17 IX 2020r.

Wybory przewodniczącego SU- głosowanie w ramach godzin wychowawczych w okresie od 12- 16 X 2020r.

Szkolny konkurs „Mam Talent”- w ramach akcji „Budzimy się na wiosnę…”- konkurs odbywał się on- line- marzec/ kwiecień 2021r.

Uczniowie klasy 2Dg: Karol Gębski, Jacek Jarosz i Jakub Kaczmarski ukończyli z wyróżnieniem kurs programowania C++ na poziomie zaawansowanym, przeprowadzony przez firmę Nokia Solutions and Networks w ramach projektu „Bakcyl Programowania”.

Dodatkowe informacje