• covid_maseczka
 

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."

 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1.09 o godz.9:30.Uczniowie z wychowawcami spotykają się w przydzielonych salach.
Uczniów klas I zapraszamy na boisko szkolne (w razie niepogody rozpoczęcie roku odbędzie się również w salach).
Listy klas I oraz sale wywieszone będą na drzwiach przed wejściem.

 przydział sal na rozp.roku 2021/22

Dwoje uczniów naszej szkoły: Amelia Słapek oraz Krystian Robak otrzymali wyróżnienie
w I Edycji Konkursu Informatycznego „BÓBR-MAP” w roku szkolnym 2020/2021.

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego, a współpraca
z projektem MAP ma prowadzić do osiągnięcia mistrzostwa w informatyce.

Dodatkowe informacje