• covid_maseczka

30 września 2021 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym Bóbr Map, który był adresowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Kilka tysięcy uczniów z całej Polski rozwiązywało te same zadania w ciągu jednej godziny. Do konkursu z naszej szkoły przystąpiło 9 uczniów.

Nagrodą w tym konkursie jest wzięcie udziału w projekcie Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – MAP, ważnej części Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 https://map.org.pl

Dnia 27 września klasa IB wraz z wychowawczynią p. Martyną Wawer oraz p. Tomaszem Majkowskim brała udział w wycieczce integracyjnej. Uczniowie rozpoczęli dzień od obejrzenia filmu „Free Guy” w Multikinie, a następnie wzięli udział w grze miejskiej organizowanej przez SU. Ich zadaniem było rozwiązanie Quizu wiedzy o Kielcach oraz dotarcie do zabytków/miejsc takich jak:

  • Pręgierz kielecki na Rynku;

  • Pomnik Henryka Sienkiewicza;

  • Pałac Biskupów Krakowskich;

  • Tablica Tadeusza Kościuszki na Wzgórzu Zamkowym

  • Staw w Parku Miejskim.

30092021 1

Uczniowie klas czwartych planujących zdawać egzamin maturalny zobowiązani są do wypełnienia deklaracji maturalnej w nieprzekraczalnym terminie do 29.09.2021. Należy mieć ze sobą dokument tożsamości z numerem Pesel - obecność obowiązkowa!.

pobieramy załącznik na pulpit z deklaracją następnie otwieramy go w edytorze tekstu i wypełniamy w obecności nauczyciela w wyznaczonym dla każdej klasy IV terminie, który będzie podany przez wychowawcę oraz wysłany na szkolną pocztę. Deklaracja jest wstępnie uzupełniona, ale indywidualne zmiany należy skonsultować z nauczycielem.

Deklaracje wypełniamy w salach 201 i 312.

Deklaracja do pobrania

Lista systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2022

W dniach 10 - 12 IX 2021 r. na Politechnice Świętokrzyskiej zorganizowane były międzynarodowe zawody łazików marsjańskich European Rover Challenge.

W piątek 10 IX klasa 2b z wychowawcą uczestniczyła w wykładzie w języku angielskim nt ,,Jak może wyglądać nasze życie na Marsie?’’ oraz ,,Droga do największej astrofotografii Drogi Mlecznej na świecie’’. Uczniowie również obserwowali rywalizację łazików marsjańskich na specjalnym torze.

Dodatkowe informacje