• covid_maseczka

W okresie od 29.09. do 1.10. odbyły się w szkole wybory przewodniczącego SU.

W wyborach zagłosowało w sumie 799 uczniów. Spośród 6 kandydatów, najwięcej, bo 204 głosy, uzyskał Karol Jończyk z kl. 3G, obejmując funkcję przewodniczącego SU.

Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej.
Ci, co żyją miłością, widzą głębiej.
Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle.

1.10 2021r. nasi wolontariusze wzięli  udział  w uroczystościach inaugurujących kampanię ,,Pola Nadziei ’’ 2021/2022. Uczestniczyli we Mszy Świętej sprawowanej przez bpa Mariana Florczyka. Opiekunowie koła pani Iwona Wójcik i pani Jolanta Rzepa zasadziły  żonkile na rabacie symbolizującej Pola Nadziei .

W dniu 27.09.2021 delegacje uczniów naszej szkoły z klas 1D, 2D, 3D i 3C wzięły udział w spotkaniu online dotyczącym Programu Future Leaders Exchange (FLEX). Program FLEX jest całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. W czasie spotkania, Pan Piotr Dobrosz  Dyrektor Programu FLEX w Polsce zaprezentował  informacje na temat tegorocznej rekrutacji oraz przedstawił relację z pobytu w USA.

Zespół Szkół Elektrycznych ma zaszczyt zaprosić całe grono pedagogiczne oraz społeczność uczniowską do udziału w tegorocznej edycji „Narodowego Czytania”. W tym roku przeczytamy „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.  Gośćmi specjalnymi będą pani Renata Janik – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, pan Marcin Chłodnicki – Zastępca Prezydenta Miasta Kielce oraz pan Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty.  Wspólnie z nimi dzieło Gabrieli Zapolskiej przeczytają nauczyciele i uczniowie. Uroczystość odbędzie się 13 października 2021 roku o godzinie 9:30 na sali gimnastycznej.

Serdecznie zapraszają Urszula Jarocińska i Paulina Odomirska

Dodatkowe informacje