• Slider_szkola

Historia Zespołu Szkół Elektrycznych

Koncepcja powstania Technikum i Zasadniczej Szkoły Elektrycznej wyszła z Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach w 1964 roku. Inicjatorem był ówczesny wicekurator Okręgu Szkolnego mgr inż. Józef Kostowski. Projekt technologiczny budowy szkoły i warsztatów szkolnych Kuratorium zleciło zespołowi składającemu się z trzech osób:

  • mgr inż. Zygmunta Adydana ówczesnego dyrektora Zespołu Szkół Energetycznych w Radomiu,
  • mgr inż. Edwarda Kręglickiego pracownika ZEOW w Radomiu
  • inż. Janusza Twarowskiego pracownika ZEOW w Radomiu

Technologia opracowana przez zespół została przyjęta przez Kuratorium Okręgu Szkolnego. W Miastoprojekcie w Kielcach wykonano projekt technologiczny, który został zatwierdzony przez KOPJ.
Zlecono budowę następujących obiektów: kotłowni rejonowej, internatu dla zakwaterowania 300 uczniów, warsztatów na 280 miejsc do nauki z pełnym wyposażeniem oraz budynku szkolnego z 31 salami do nauki.

 

 

 

 

 

 

Na miejsce zespółu obiektów Technikum Elektrycznego przeznaczono tereny północnej części ul. Niskiej i zachodniej ul. Kościuszki.

 

 

KIELCE 18.VI.1973r. Zarządzenie Kuratora Okręgu Szkolnego Kieleckiego w sprawie otwarcia Technikum i Zasadniczej Szkoły Elektrycznej w Kielcach. Na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 1961r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania oraz pisma Ministerstwa Oświaty i Wychowania z dnia 20 kwietnia 1973r : otwiera się z dniem 1 września 1973r. Technikum i Zasadniczą Szkołę Elektryczną w Kielcach.

  Pierwszym Dyrektorem ZSE został mgr. Stanisław Czernicki

Mamy patrona!

Ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski będzie patronem Technikum nr 4 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4, wchodzących w skład Zespołu Szkół Elektrycznych. Jego imię otrzyma także ulica, przy której znajduje się nasza szkoła! Uchwały w tej sprawie jednogłośnie przyjęli podczas czwartkowej sesji (14.03.2011 roku) kieleccy radni. Nowe nazwy będą obowiązywały od 1 września.

Uroczystość nadania imienia szkole

14 października 2011 roku odbyła się uroczystość nadania imienia Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego Technikum nr 4 oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach. Ceremonię zainicjowała Msza Święta koncelebrowana w kościele pw. św. Wojciecha w Kielcach. W uroczystości udział wzięli: Karolina Kaczorowska, małżonka śp. Prezydenta, siostra cioteczna pana prezedenta - pani Grażyna Pikulska, przyjaciel rodziny generał pilot Mieczysław Walentynowicz, przedstawiciele władz samorządowych miasta Białegostoku i Kielc, środowisk kombatanckich, a także uczniowie i nauczyciele szkoły. W trakcie homilii ks. dr Stefan Radziszewski przywołał sylwetkę patrona jako osoby, która może stanowić wzór dla całej społeczności Zespołu Szkół Elektrycznych. W czasie Mszy Świętej poświęcono Sztandar Szkoły, który symbolicznie przekazali rodzice dyrektor szkoły Aleksandrze Szulc i uczniom placówki.

Dodatkowe informacje