• Slider_szkola

W ramach obowiązujących procedur w ZSE dwa razy w roku pracownik medyczny wykonuje  pomiar wysokości ciała i wysokości podkolanowej ucznia celem prawidłowego dostosowania mebli edukacyjnych. Dostosowanie to ma kluczowy wpływ na prawidłowy rozwój postawy, prawidłowe  kształtowanie się kręgosłupa oraz właściwe funkcjonowanie układu mięśniowo – kostnego.

Uczniowie ZSE proszeni są o zajmowanie oznaczonych odpowiednim kolorem i przyporządkowanych im -  przez wychowawców - ławek.        

            Wzrost (bez butów)

       Kolor ławki

1460 – 1765 mm

Zielony

1590 – 1880 mm

Niebieski

1740 – 2020 mm

         Brązowy

              

 

 

 

Organizacja opieki medycznej, edukacji  zdrowotnej i działań promujących zdrowie.

Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach Roku szkolny 2016/2017

 

plik do pobrania - Organizacja opieki medycznej w ZSE

 plik do pobrania - Ramowy program zajęć z edukacji zdrowotnej  i działań promujących zdrowie w roku szkolnym 2016/2017

Działania edukacyjne w zakresie promocji zdrowia obejmują ponadto współpracę z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Kielcach, z Dyrekcja Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Szkolnym i Panią Pedagog. Działania profilaktyczne na rzecz zdrowia uczniów to stałe indywidualne kontakty z rodzicami uczniów, z nauczycielami wychowania fizycznego i wychowawcami klas, to również interpretowanie testów przesiewowych  do wykrywania zaburzeń w obszarze rozwoju fizycznego obejmującego prawidłowe widzenie, prawidłowy pomiar ciśnienia tętniczego, ocenę układu ruchowego, ocenę BIM oraz realizację zaleceń lekarskich z obszaru profilaktyki.

     Kielce 2016.09.01.                                                                  Elżbieta Ptak

Zespół Szkół Elektrycznych to szkoła, która zapewnia swoim uczniom podstawową opiekę medyczną. Na terenie szkoły znajduje się gabinet pielęgniarski, który pełni dyżur codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00. Uczniowie mogą liczyć na pomoc medyczną niezależnie czy to w sytuacji choroby, złego samopoczucia czy wypadków losowych.

Personel medyczny pomaga w problemach zdrowotnych, szkolnych i społecznych. Promuje zdrowie i zdrowy tryb życia. Dzięki zaangażowaniu personelu żaden uczeń z problemami zdrowotnymi nie zostaje bez pomocy.

Dodatkowe informacje