• Slider_szkola

DYREKCJA ZSE

DYREKTOR

mgr inż. Władysław Zaucha
Nauczyciel przedmiotów zawodowych i matematyki.

 

WICEDYREKTORZY

mgr Małgorzata Paprocka-Woć
uczy przedmiotu język polski; zajmuje się sprawami wychowawczo-pedagogicznymi, organizacją i przebiegiem matur.

mgr inż. Elżbieta Miszczyk
uczy przedmiotów informatycznych; odpowiada za kształcenie zawodowe, praktyki, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Dodatkowe informacje