• Slider_szkola

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZSE

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SEKRETARIAT

mgr Lidia Patyńska -
tel. 413680588

mgr Zapała Monika
mgr Kubiec Grażyna

ADMINISTRACJA:

 

ADMINISTRACJA:

mgr Baron Anna

mgr Pacak Renata
Śledź Marzenna

 

Kierownik gospodarczy

mgr Włodzimierz Dziedzic

 

inspektor BHP

mgr Butenko Anna

Uracz Adam

mgr Wojtaś Anna
Zimnicka Halina

 

OBSŁUGA:

 

OBSŁUGA:

Bakalarz Agnieszka
Bałaga Wiesława

mgr Bryła Agnieszka 

Durlik Dorota

Glonek Mirosław

Kaleta Jolanta

Kopacz Zdzisław

Kopacz Zdzisław Adam

Kosmala Grzegorz

Kotyniewicz Wioletta

Krzysiek Małgorzata

Ksel Małgorzata
Ludwinek Anna

Młodawska Anita

Obara Zbigniew
Osman Grzegorz

Pabis Teodora

Papież Edward
Rosiński Antoni
Roślicki Leszek
Siuda Maria
Smolarczyk Bożena

Sroka Zofia

Stochmal Grzegorz

Śledź Jan
Uracz Adam
Zapała Elżbieta

Zapała Marian

Dodatkowe informacje