• Slider_szkola

Już w pierwszych dniach nowego roku szkolnego powiększyło się grono firm współpracujących z Zespołem Szkół Elektrycznych w Kielcach. W dniu 05.09.2019 dyrektor Władysław Zaucha podpisał porozumienie pomiędzy Szkołą, a firmą STOKOTA, reprezentowaną przez pana Marcina Pyszno, Dyrektora Oddziału w Kielcach.

Firma STOKOTA jest międzynarodowym producentem pojazdów przemysłowych. Specjalizuje się w konstrukcji pojazdów środowiskowych (cystern próżniowych i połączonych urządzeń wykorzystywanych do transportu odpadów, oraz czyszczenia przemysłowego i miejskiego). Zajmuje silną pozycję rynkową w konstrukcji cystern zarówno na kraje UE, jak i rynki wschodnioeuropejskie. Dzięki szerokiej gamie specjalistycznych produktów w firmie znajdują zatrudnienie fachowcy z różnych dziedzin, między innymi elektrycy - czyli przedstawiciele zawodów, w których kształci Zespół Szkół Elektrycznych.

Firma STOKOTA objęła patronatem pierwszą klasę technikum, w której kształcą się przyszli elektrycy i energetycy. Zawarta umowa otwiera możliwości wspólnego działania na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego i zachęcania młodzieży do wyboru zawodów związanych z branżą elektryczną i energetyczną. Na mocy podpisanego porozumienia Strony zobowiązały się  do wspólnego działania na rzecz doskonalenia praktycznych umiejętności uczniów, prezentowania nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnym przemyśle, a także podnoszenia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych. Realizacja porozumienia będzie miała różne formy współpracy – będą to między innymi płatne staże i praktyki, stypendia, a także możliwość zatrudnienia najlepszych absolwentów ZSE w firmie STOKOTA, jak i wspólne działania promocyjne mające na celu zachęcenie młodych ludzi do wyboru zawodów technicznych.

'Ludzie pracujący razem potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu osobno'' F.D.Roosvelt

 
19 marca 2019 r.,to data niezwykle ważna dla społeczności ,,Elektryka''. Właśnie tego dnia doszło do podpisania umowy pomiędzy, przodującą w branży IT, firmą Infover a Zespołem Szkół Elektrycznych, Pomysł współpracy nie był przypadkowy. Szkoła wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych uczniów, od nowego roku szkolnego kształcić będzie w nowym zawodzie - technik programista. A dbając o poziom nauki, dyrekcja pomyślała o utworzeniu klas patronackich i powierzeniu ich właśnie firmie Infover. Przyszli programiści - w ramach umowy patronackiej - będą mogli zgłębiać tajniki programowania od strony praktycznej i doskonalić techniczny język angielski. Kto wie, może wśród uczniów klas patronackich znajdą się przyszli dyrektorzy firmy? Mamy nadzieję, że współpraca okaże się owocna i satysfakcjonująca zarówno dla Infovera, jak i ,,Elektryka''.
 
 
Strony porozumienia reprezentowali Pan Jarosław Ambroziak Prezes Firmy i Pan Władysław Zaucha, Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych.

KH-KIPPER jest wiodącym w Polsce producentem zabudów-wywrotek na samochody ciężarowe powyżej 12 t DMC.

Firma produkuje także urządzenia hakowe, przyczepy i naczepy, zajmuje się sprzedażą, montażem i serwisem żurawi samochodowych, systemów hydrauliki siłowej oraz urządzeń hakowych innych producentów. Bogata oferta firmy obejmuje różnorodną gamę specjalistycznych produktów przeznaczonych dla branży budowlanej, energetycznej, komunalnej, wydobywczej czy rolnictwa.

https://www.youtube.com/watch?v=4QgHLm-WUj0

8 czerwca 2018 w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, podczas Dnia Otwartego ZSE, dyrektor Władysław Zaucha podpisał  porozumienie pomiędzy Szkołą, a firmą KH – KIPPER reprezentowaną przez pana Andrzeja Kamionkę, Prezesa Zarządu. KH-KIPPER jest wiodącym w Polsce producentem zabudów-wywrotek na samochody ciężarowe powyżej 12 t DMC.  W zakładach firmy powstają od podstaw urządzenia hakowe, przyczepy i naczepy. Firma zajmuje się również sprzedażą, montażem i serwisem żurawi samochodowych oraz systemów hydrauliki siłowej. Dzięki szerokiej gamie specjalistycznych produktów przeznaczonych dla wielu  gałęzi przemysłu w firmie znajdują zatrudnienie fachowcy z różnych dziedzin, między innymi elektrycy, elektronicy i informatycy, czyli przedstawiciele zawodów, w których kształci Zespół Szkół Elektrycznych. Z tego względu zostało zawarte porozumienie, które  otwiera możliwości wspólnego działania na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego i zachęcania młodzieży do wyboru zawodów związanych z tymi branżami.

Na mocy podpisanego porozumienia Strony zobowiązały się  do wspólnego działania na rzecz doskonalenia praktycznych umiejętności uczniów, prezentowania nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnym przemyśle, a także podnoszenia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych. Realizacja porozumienia będzie miała różne formy współpracy – będą to zarówno klasy patronackie, płatne staże i praktyki, stypendia, możliwość zatrudnienia w KH – KIPPER, jak i wspólne działania promocyjne mające na celu zachęcenie młodych ludzi do wyboru zawodów technicznych.

8 czerwca 2018 w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, podczas Dnia Otwartego ZSE, dyrektor Władysław Zaucha podpisał  porozumienie pomiędzy Szkołą, a firmą ENERTEL S.A. reprezentowaną przez pana Karola Zawadzkiego, Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomicznych. ENERTEL S.A. jest wiodącym, zarówno na rynku lokalnym, jak i ogólnokrajowym, dostarczycielem rozwiązań w szeroko rozumianej branży elektroenergetycznej.  Zawarta umowa otwiera możliwości wspólnego działania na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego i zachęcania młodzieży do wyboru zawodów związanych z branżą elektroenergetyczną i elektroniczną.

Na mocy podpisanego porozumienia Strony zobowiązały się  do wspólnego działania na rzecz doskonalenia praktycznych umiejętności uczniów, prezentowania nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnej energetyce zawodowej i przemysłowej, a także podnoszenia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych. Realizacja porozumienia będzie miała różne formy współpracy – będą to zarówno klasy patronackie, płatne staże i praktyki, stypendia, a także możliwość zatrudnienia najlepszych absolwentów ZSE w ENERTEL S.A., jak i wspólne działania promocyjne mające na celu zachęcenie młodych ludzi do wyboru zawodów technicznych.

24.04 br. dyrektor szkoły Pan Władysław Zaucha podpisał - z reprezentującym AŚ w Kielcach dyrektorem płk dr Krzysztofem Czekajem - porozumienie o współpracy ,w ramach której młodzież ,,Elektryka'' będzie mogła aktywnie uczestniczyć w programie   profilaktyczno-edukacyjnym.

 Główne cele zajęć, w czasie których młodzież będzie mogła spotkać się z osadzonymi,  to podnoszenie świadomości prawnej społeczności szkolnej,upowszechnianie wiedzy prawnej,nabywanie umiejętności stosowania prawa, kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich,rozwijanie  kluczowych kompetencji młodzieży niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim,zgodnie z obowiązującymi normami ,zasadami i przepisami prawa.

W podpisaniu porozumienia uczestniczyli wicedyrektor Małgorzata Paprocka-Woć,odpowiedzialna za sprawy wychowawcze, Pan psycholog Jacek Woć -  koordynator programu z ramienia szkoły oraz Pani Kapitan Anna Pyszniak  odpowiedzialna za realizację założonych celów z ramienia AŚ.

16 marca 2018 w Lublinie podczas lubelskich Targów Edukacyjnych dyrektor Władysław Zaucha podpisał porozumienie pomiędzy PGE Dystrybucja SA, a Zespołem Szkół Elektrycznych w Kielcach.

Otwiera ono możliwości wspólnego działania na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego i zachęcania młodzieży do wyboru zawodów związanych z branżą elektroenergetyczną. Podpisane przez Wojciecha Lutka, prezesa PGE Dystrybucja w obecności Przemysława Czarnka, Wojewody Lubelskiego i przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej porozumienia o współpracy w ramach programu „Wsparcie kształcenia zawodowego” zobowiązują Strony  do wspólnego działania na rzecz doskonalenia praktycznych umiejętności uczniów, prezentowania nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnej energetyce, a także podnoszenia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych. Dzięki programowi PGE Dystrybucja możliwe będą różne formy współpracy ze szkołami, których wybór zależeć będzie od zapotrzebowania konkretnej szkoły i możliwości oddziałów Spółki. Realizacja programu będzie miała różne formy współpracy – będą to zarówno klasy patronackie, płatne staże i praktyki, stypendia, możliwość zatrudnienia w PGE, jak i wspólne działania promocyjne mające na celu zachęcenie młodych ludzi do wyboru zawodów technicznych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kielcach jest największym i równocześnie najnowocześniejszym dostawcą ciepła sieciowego w województwie świętokrzyskim. I również ta firma podjęła współpracę z ZSE w ramach kształcenia dualnego. W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 dwóch uczniów odbywa cotygodniowe zajęcia kształcenia praktycznego w jednym z działów MPEC.

www.mpec.kielce.pl

Od drugiego semestru roku szkolnego 2017/2018 ośmiu uczniów naszej szkoły ma możliwość odbywania zajęć kształcenia praktycznego w ramach tzw. kształcenia dualnego w jedne z najprężniej działających firm naszego regionu. Zabudowy z logo KH-KIPPER jeżdżą na samochodach ciężarowych w najdalszych zakątkach świata - w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Południowej czy dalekiej Oceanii, a 2 zakłady produkcyjne k. Kielc posiadają moce na poziomie 1 500 sztuk rocznie.

Świetne wyniki biznesowe KH-KIPPER to bez wątpienia także zasługa efektywnej pracy zespołowej. W KH-KIPPER pracuje 500 osób zaangażowanych w takie obszary jak produkcja, sprzedaż i dostawy, rozwój produktów czy administracja. Firma oferuje uczniom, studentom i absolwentom możliwość odbycia praktyk zawodowych, pracy letniej, dorywczej, weekendowej oraz zatrudnienia.

www.kh-kipper.pl

Umowa współpracy pomiędzy Przedsiębiorstwem Elektrycznych Robót Specjalistycznych ENERTEL S.A, a Zespołem Szkół Elektrycznych w Kielcach została zawarta w dniu 31.03.2016r. Czas trwania umowy obowiązuje do 30.06.2019r, czyli na cały okres kształcenia klasy 1G (rocznik 2015), która została objęta patronatem firmy Enertel.

            Głównym założeniem umowy jest stała współpraca firmy ENERTEL i ZSE na rzecz rozwoju uczniów, zwiększenie ich kompetencji zawodowych, a co jest z tym związane również szans na rynku pracy. W treści umowy zawarte są zapisy mówiące m.in. o przeprowadzeniu przez firmę ENERTEL warsztatów oraz szkoleń dla uczniów naszej szkoły, a w szczególności dla klasy patronackiej.  

            W ramach podpisanej umowy firma ENERTEL zobowiązała się na comiesięczne przekazywanie darowizny na rzecz szkoły- w postaci finansowej lub sprzętu dydaktycznego z przeznaczeniem na kształcenie zawodowe uczniów. Nabywane narzędzia, przyrządy i materiały przeznaczone są do wyposażania stanowisk egzaminacyjnych oraz pracowni, w których odbywa się kształcenie w zawodzie technik elektryk.

            Ponadto w ramach współpracy uczniowie ZSE mogą odbywać miesięczne praktyki zawodowe oraz kształcenie praktyczne w systemi dualnym w firmie ENERTEL.

Dodatkowe informacje