INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Dostawa wyposażenia do ZSE w Kielcach w ramach projektu pn. „Energetyk i Informatyk to dobry duet"

Informacja o kwocie.doc

Dodatkowe informacje