• covid_maseczka

W okresie od 29.09. do 1.10. odbyły się w szkole wybory przewodniczącego SU.

W wyborach zagłosowało w sumie 799 uczniów. Spośród 6 kandydatów, najwięcej, bo 204 głosy, uzyskał Karol Jończyk z kl. 3G, obejmując funkcję przewodniczącego SU.

Jego zastępcami zostali: Patrycja Stępień z kl. 2C i Dominik Gawęcki z kl. 3D

(w głosowaniu zajęli kolejno drugie i trzecie miejsce).

Wszyscy uczniowie kandydujący w wyborach tworzą Radę SU, z przewodniczącym na czele.

Regulamin SU dopuszcza możliwość udziału w pracach Rady osób doraźnie wspierających poszczególne działania, wynikające z planu pracy, zatem zachęcamy i zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych!!!

Szczegółowe wyniki głosowania w tabeli.

WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO SU ZSE

KADENCJA 2021/ 2022                           

WYNIKI!!!

LP Nazwisko i imię kandydata Liczba zdobytych głosów

1 GAWĘCKI DOMINIK kl. 3D - 153
2 JOŃCZYK KAROL kl. 3G - 204
3 PIASECKI JAKUB kl. 3Dg - 81
4 STACHOWICZ OSKAR kl. 2D - 41
5 STĘPIEŃ PATRYCJA kl. 2C - 176
6 ŚWITALSKI BARTOSZ kl. 3B - 144

SUMA ODDANYCH GŁOSÓW - 799

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA UDZIAŁ W WYBORACH!!!!

GRATULACJE DLA ZWYCIĘZCÓW!!!!  SU

Dodatkowe informacje