• covid_maseczka

Szanowni Państwo,

Pomoc stypendialna przeznaczona jest dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, aby mogły realizować swoje pasje oraz rozwijać umiejętności.

Pomoc stypendialna przyznawana jest dzieciom oraz młodzieży z województwa świętokrzyskiego.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w następujących terminach:

a) uczniowie 7,8 szkół podstawowych od 25 czerwca do 31 lipca,

b) uczniowie 1,2,3 klas 4-letnich szkół ponadpodstawowych od 25 czerwca do 31 lipca,

c) uczniowie 1,2,3,4 klas 5-letnich szkół ponadpodstawowych od 25 czerwca do 31 lipca,

d) uczniowie klas maturalnych od 1 maja do 15 października,

e) studenci od 1 lipca do 15 października.

Aby uzyskać pomoc prosimy o wysłanie pocztą tradycyjną na adres Fundacji (al. Solidarności 36, 25-323 Kielce) wypełnionego wniosku o udzielenie pomocy, zgody na rozpowszechnianie wizerunku oraz dokumentów, które dokładniej przedstawią Państwa sytuację.

 W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą mailową.

Nasze telefony:  (41) 334 78 52   (41) 334 78 70  (41) 334 78 71

Nasz mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pełna informacja na stronie: http://www.fabrykimarzen.org/szukasz-pomocy/pomoc-stypendialna

OD 22.06.2020 ROZPOCZYNAJĄ SIĘ EGZAMINY ZAWODOWE

- listy, terminy i przydziały do sal są wywieszone od 10.06.2020 na drzwiach szkoły;

- do szkoły wchodzimy wg porządku i zastosowaniem zasad (w maseczkach lub przyłbicach)-
po wejściu na teren szkoły kierujemy się bezpośrednio do przydzielonej sali:

WEJŚCIE A GŁÓWNE - piszący na 1 piętrze

WEJŚCIE B OD WARSZTATÓW - piszący w świetlicy

WEJŚCIE C OD BOISKA - piszący na  2 i 3 piętrze

WEJŚCIE D OD BLOKU SPORTOWEGO - piszący na sali gimnastycznej

- obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na teren szkoły wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych, plecaków, toreb, maskotek, itp.;

- należy posiadać dowód tożsamości z nr pesel, czarny długopis i przybory ogłoszone w komunikacie dyrektora CKE;

- przemieszczamy się w maseczkach lub przyłbicach, zachowując bezpieczny dystans, po zajęciu miejsca w sali maseczkę lub przyłbicę można zdjąć;

W związku z obostrzeniami i koniecznością zachowania dystansu do sal wpuszczamy odpowiednio:

- od godz. 7:15, na egzaminy rozpoczynające się o godz. 8:00 (praktyczny);

- od godz. 8:00, na  egzaminy o godz. 9:00 (praktyczny);

- od godz. 8.45, na egzaminy o godz. 10:00 (pisemny);

- od godz. 11.15, na egzaminy o godz. 12:00 (pisemny);

- od godz. 12.00, na egzaminy o godz. 13:00 (praktyczny);

- od godz. 13.15, na egzaminy o godz. 14:00 (pisemny);

- od godz. 14.15, na egzaminy o godz. 15:00 (praktyczny);

-od godz. 15.15, na egzaminy o godz. 16:00 (praktyczny);

TROCHĘ INFORMACJI O NAS…

 

Charakterystyka naszej szkoły:

Zespół Szkół Elektrycznych jest placówką, która podąża za wymaganiami rynku pracy i z roku na rok otwiera nowe kierunki kształcenia.

Naszym Patronem jest Ryszard Kaczorowski- ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie.

Motto, którym kierujemy się w Zespole Szkół Elektrycznych, brzmi: „ Nauka jest wartością”.

 

Szkoła dysponuje:

- wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną,

-  miejscami w internacie szkolnym,

- nowoczesną infrastrukturą teleinformatyczną,

- gabinetem opieki medycznej,

- opieką pedagogiczną i psychologiczną,

- szkolnym radiowęzłem,

- siecią bezprzewodową Wi-Fi,

- pracownią multimedialną do nauki języków obcych,

- pracowniami przedmiotowymi, m. in. : fizyczną, matematyczną, geograficzną, historyczną, języków obcych, a także pracowniami  urządzeń techniki komputerowej, sieci komputerowych, grafiki komputerowej, pracowniami dla zawodów: technik elektryk, elektryk i elektromechanik; pracowniami  dla zawodów, np. technik elektronik i monter elektronik,

- halą sportową, siłownią oraz zespołem boisk wraz z siłownią zewnętrzną,

- biblioteką i czytelnią ze stanowiskami komputerowymi mającymi dostęp do Internetu,

- sklepikiem szkolnym z bufetem,

- warsztatami szkolnymi, w których zdobywana jest praktyczna nauka zawodu.

Uczniowie naszej szkoły mają  możliwość odbywania praktyk zagranicznych w: Niemczech, Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii.

Również w ramach współpracy zagranicznej, w naszej szkole gościmy uczniów z różnych zakątków świata, np. z Hiszpanii i Portugalii.

Szkoła w ramach projektu „Automatyk to Twoja przyszłość” organizuje w lipcu i sierpniu płatne staże zawodowe dla uczniów klas 3 w zawodach: technik elektronik, technik elektryk i technik energetyk.

 

MATURA 2020 PILNE!!!!!

- listy, przydziały do sal będą wywieszone przed szkołą od piątku tj. 29 maja
- do szkoły wchodzimy wg porządku i z zastosowaniem obostrzeń (po wejściu na teren szkoły kierujemy się bezpośrednio do przydzielonej sali),
 
 
WEJŚCIE A GŁÓWNE - PISZĄCY NA I PIĘTRZE
WEJŚCIE B OD WARSZTATÓW - PISZĄCY W SALI 19w I NA ŚWIETLICY
WEJŚCIE C OD BOISKA - PISZĄCY NA II I III PIĘTRZE
WEJŚCIE D OD BLOKU SPORTOWEGO - PISZĄCY NA SALI GIMNASTYCZNEJ
 
- obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na teren szkoły wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych, plecaków, toreb, maskotek, itp.
- należy posiadać dowód tożsamości z nr pesel, czarny długopis i przybory ogłoszone w komunikacie dyrektora CKE
Przemieszczamy się w maseczkach lub przyłbicach, zachowując bezpieczny dystans. Po zajęciu miejsca w sali maseczkę lub przyłbicę można zdjąć.
W związku z obostrzeniami i koniecznością zachowania dystansu do sal wpuszczamy od godz.7:45, gdy egzamin zaczyna się o godz. 9:00. Na egzaminy rozpoczynające się o godz. 14:00, wpuszczamy od godz. 13:00

Dodatkowe informacje