• 17wrzesien1939

Okazuje się, że w naszej szkole znajduje się cała rzesza miłośników historii z dreszczykiem, detektywów- amatorów i innej maści tropicieli zagadek kryminalnych, którzy stworzyli arcyciekawe  opowiadania z zagadką kryminalną w tle. Udowodnili w swoich pracach,  że logika i dedukcja to najgroźniejsza broń w walce o sprawiedliwość. Napisane przez młodzież teksty są niezwykłym przejawem kreatywności, dociekliwości intelektualnej i poznawczej.

TECHNICIANS SPEAK ENGLISH –

Konkurs on-line na najlepszą wypowiedź/prezentację w języku angielskim w roku szkolnym 2020/21.

Konkurs był skierowany do uczniów klas II-III technikum ZSE. Uczniowie mieli za zadanie przygotować wypowiedź/prezentację w języku angielskim na jeden z podanych tematów:

Maturzyści zdający egzamin maturalny z informatyki zobowiązani są do sprawdzenia stanowisk egzaminacyjnych do matury z informatyki.

Zdający egzamin w sali 112 mogą sprawdzić poprawności działania komputera w poniedziałek, 17 maja 2021 w godz. 12:30 - 14:00.
 
Zdający egzamin w sali 201 mogą sprawdzić poprawności działania komputera w poniedziałek, 17 maja 2021 w godz. 12:30 - 17:00 lub we wtorek 18 maja 2021 od 07.30 do 10.30
 
Zdający egzamin w sali 306 mogą sprawdzić poprawności działania komputera w poniedziałek, 17 maja 2021 o godz. 10:30.
 
Zdający egzamin w sali 312 mogą sprawdzić poprawności działania komputera w poniedziałek, 17 maja 2021 w godz. 13:00 - 17:00 lub we wtorek 18 maja 2021 od 07.30 do 9.00

- listy, przydziały do sal będą wywieszone przed szkołą od wtorku tj. 27 kwietnia

- do szkoły wchodzimy wg porządku i z zastosowaniem obostrzeń (po wejściu na teren szkoły kierujemy się bezpośrednio do przydzielonej sali),

WEJŚCIE A GŁÓWNE - piszący na 1 piętrze

WEJŚCIE B OD WARSZTATÓW - piszący w świetlicy

WEJŚCIE C OD BOISKA - piszący na  2 i 3 piętrze

WEJŚCIE D OD BLOKU SPORTOWEGO - piszący na sali gimnastycznej

 

- obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na teren szkoły wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych, plecaków, toreb, maskotek, itp.;

- należy posiadać dowód tożsamości z nr pesel, czarny długopis i przybory ogłoszone w komunikacie dyrektora CKE;

- przemieszczamy się w maseczkach, zachowując bezpieczny dystans, po zajęciu miejsca w sali maseczkę  można zdjąć;

W związku z obostrzeniami i koniecznością zachowania dystansu do sal wpuszczamy od godz.7:45, gdy egzamin zaczyna się o godz. 9:00. Na egzaminy rozpoczynające się

o godz. 14:00, wpuszczamy od godz. 13:00

Dodatkowe informacje