• Slider_wakacje

W ramach kształtowania świadomości obywatelskiej u naszych uczniów oraz przekonania o słuszności postępowania zgodnego z przyjętymi zasadami  -  uczniowie klas pierwszych  uczestniczą w projekcie – realizowanym we współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach – „Edukacja prawna”.

28 stycznia 2019 r. adwokat Anna Zbroszczyk  na lekcji wiedzy o społeczeństwie w klasie 1 h omówiła wybrane zagadnienia dotyczące władzy sądowniczej a także przybliżyła przebieg postępowania sądowego w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych.

30 stycznia 2019 r.( klasy 1 a, 1 c, 1 d, 1 g, 1 h , 1 i)  oraz  26 lutego 2019 r. ( klasy 1 b,  1 e, 1 f )  odbyły się kolejne spotkania uczniów  technikum z prawnikami. Uczniowie  mogli zapoznać się z tematyką dotyczącą przestępczości nieletnich oraz konsekwencji wynikających z popełnienia czynu zabronionego. Panie prawniczki – Klaudia Cedro i Małgorzata Gruszczyńska-  omówiły także wybrane przepisy odnoszące się do posiadania i sprzedaży narkotyków, palenia papierosów w miejscach publicznych czy sprzedaży alkoholu nieletnim.  Temat  przewodni tych spotkań to „ Nieletni wobec prawa”. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, a te były bardzo różne; np. „na czym polega dozór elektroniczny?”, „jakie środki może zastosować sąd rodzinny wobec nieletnich?”, jakie kary może wymierzyć sąd nieletniemu, który popełni szczególnie poważne przestępstwo?”.

Nie da się budować społeczeństwa obywatelskiego bez społeczeństwa świadomego. Dlatego cytując Ewę Łętowską – pierwszego w Polsce rzecznika praw obywatelskich: „…tak , jak się prowadzi dzieci szkolne do muzeum, czy na koncert, tak samo powinno się przybliżyć im prawo. Uczyć, że z natury rzeczy jest ono przeznaczone do funkcjonowania w świecie, który nie jest doskonały…”.

Projekt „Edukacja prawna” realizuje Teodozja Dymek

26 lutego 2019 r. odbył się w Zespole Szkół Elektrycznych szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym – „Wybieram  Wybory”. Organizatorem konkursu było Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura  w Kielcach. W konkursie wzięło udział 15 uczniów z klas 1 – 4  technikum.

    Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów , propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.  

    Pytania konkursowe z zakresu prawa wyborczego odnosiły się do spraw uregulowanych w ustawie z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy.

Szkolny etap konkursu zorganizowały: Katarzyna Ciszewska, Teodozja Dymek i Ewa Jakubowska

Dnia 01.03.2019 przedstawiciele klasy 3A wraz z wychowawczynią p. Aleksandrą Sałatą uczestniczyli w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na cmentarzu przy ul. Zagnańskiej na kieleckich Piaskach. Pod pomnikiem poświęconym Żołnierzom Wyklętym został odegrany Hymn Państwowy, wspominano bohaterów niepodległościowego podziemia, przemawiała min. Pani Agata Wojtyszek - Wojewoda Świętokrzyski, która wskazywała na potrzebę podtrzymywania pamięci o Żołnierzach, odmówiono również wspólną modlitwę oraz odczytano Apel Pamięci. Na zakończenie uroczystości przedstawiciele delegacji biorących udział w obchodach złożyli kwiaty i znicze pod pomnikiem.

XXIII Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych. Serdecznie zapraszamy do udziału i współorganizowania XXIII Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego dla szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego, który wpisany jest w harmonogram obchodów Tygodnia Kultury Języka.
Zgłoszenia na konkurs (3 osoby ze szkoły) prosimy składać do 07.03.2019 roku. Konkurs odbędzie się 14 marca o godzinę 10:00 w świetlicy Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach.
Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy

Dodatkowe informacje