• Slider_1920

Kolejne stypendia przyznane naszym uczniom. Ośmiu uczniów naszej szkoły zostało uhonorowanych stypendium naukowym w ramach Projektu „Regionalny program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego”. Są to:


Konrad Kobierski - uczeń klasy III C (opiekun: Tomasz Baron)

Mateusz Flis – uczeń klasy III C (opiekun: Tomasz Baron)

Weronika Żak - uczennica klasy IV D (opiekun: Tomasz Baron)

Jan Chojnacki - uczeń klasy III C (opiekun: Gustaw Gromek)

Dawid Maciejski - uczeń klasy IV C (opiekun: Gustaw Gromek)

Patryk Solecki - uczeń klasy III F (opiekun: Gustaw Gromek)

Piotr Wieczorek - uczeń klasy IV D (opiekun: Tomasz Pacak)

Jakub Zapała - uczeń klasy III F (opiekun: Tomasz Pacak)

,,Wychowywać znaczy pomagać młodemu człowiekowi

otwierać się na całkowitą rzeczywistość, czyli rozwijać

wszystkie swoje potencjalne zdolności w odniesieniu do

wielorakich aspektów rzeczywistości, doprowadzając do

aktywnej postawy wobec siebie samego i tego wszystkiego, co

należy do jego doświadczenia.”

                                                                     ~ Jan Paweł II~

 

W ramach obchodów Roku św. Jana Pawła II dnia 16 IV 2020 roku o godz.11:00 odbędzie się w naszej szkole (w świetlicy szkolnej) konkurs recytatorski propagujący twórczość papieża Polaka. Wszystkich zainteresowanych uczniów serdecznie zapraszamy do udziału w recytatorskich zmaganiach.

 Każdy chętny uczeń przygotowuje jeden wiersz Karola Wojtyły. Czas prezentacji do    5 min. Chętni uczniowie zgłaszają się do swoich nauczycieli języka polskiego albo do opiekunów konkursu ( M.Sułowskiej- Trofimiuk , J.Wódkowskiej, K.Podrzucek ) bezpośrednio lub drogą mailową do dnia 30 III 2020r.

 Zapraszamy!

Dnia 01.03.2020 r. przedstawiciele klasy 3C wraz z wychowawcą p. Tomaszem Baronem uczestniczyli w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na cmentarzu przy ul. Zagnańskiej na kieleckich Piaskach. Pod pomnikiem poświęconym Żołnierzom Wyklętym został odegrany Hymn Państwowy, wspominano bohaterów niepodległościowego podziemia, przemawiał m.in. Wicewojewoda Świętokrzyski - Pan Rafał Nowak, który podkreślił, że cmentarz to tylko miejsce symboliczne, bo patriotów, którzy mieli zostać wymazani z ludzkiej świadomości, grzebano gdziekolwiek. Odmówiono również wspólną modlitwę oraz odczytano Apel Pamięci. Na zakończenie uroczystości przedstawiciele delegacji biorących udział
w obchodach złożyli kwiaty i znicze pod pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Wolność i Niezawisłość pomordowanych przez Urząd Bezpieczeństwa w więzieniu kieleckim.

Wśród zebranych gości byli również przedstawiciele województwa: poseł świętokrzyski Krzysztof Słoń, prezydent miasta Kielc: Bogdan Wenta oraz liczna grupa radnych
i uczniów z kieleckich szkół. W uroczystości wzięli także udział przedstawiciele rodzin pomordowanych, a także mieszkańcy Kielce.

Po długich oczekiwaniach została wreszcie podpisana umowa z Województwem Świętokrzyskim na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Czytaj więcej w zakładce projekty unijne

Dodatkowe informacje