MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

Szanowni Państwo

 

                Serdecznie zapraszamy do współorganizacji corocznego Międzyszkolnego Konkursu  Ortograficznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  z województwa świętokrzyskiego.

Konkurs jest objęty honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Podobnie jak w latach poprzednich, zmagania ortograficzne mają mobilizować młodzież do pracy nad doskonaleniem umiejętności poprawnego pisania.

Zasadnicze etapy zawodów rozgrywać się będę na terenie każdej szkoły. Ich ostatnia, międzyszkolna część , stanowi tylko  atrakcyjne uzupełnienie wcześniejszych działań. Finał odbywa się w marcu  każdego roku  w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach (świetlica) w ramach Tygodnia Kultury Języka(dokładny termin podamy po ukazaniu się harmonogramu wydarzeń związanych z Tygodniem Kultury Języka). W tym samym dniu nastąpi ogłoszenie wyników.

Ze względu na brak zainteresowania konkursem przez uczniów szkół zawodowych , zmagania ortograficzne odbędą się tylko na poziomie szkół maturalnych. Każda szkoła , bez względu na to, czy jej nauczyciele są organizatorami Konkursu , czy też nie, może zgłosić  do zawodów trzech uczniów. W finale nie mogą uczestniczyć laureaci poprzednich edycji Konkursu.

Zgłoszenia udziału w Konkursie można dokonywać drogą listową na adres szkoły z dopiskiem „Konkurs Ortograficzny” , drogą internetową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą telefonu/faksu.

Organizatorzy konkursy :

Nowak B. , Paprocka- Woć M.

Podrzucek K. , Sułowska- Trofimiuk M.

Ślusarczyk- Mołdoch B.

Regulamin Konkursu

Eliminacje klasowe:

a/ Poza indywidualnie przygotowanymi ćwiczeniami ortograficznymi,

nauczyciel wprowadza w każdej klasie trzy dyktanda dziesięciominutowe.

Oceniane są one w postaci punktów karnych.

b/ We wszystkich klasach przeprowadzone jest dyktando półgodzinne.

Oceniane podobnie jak poprzednie.

Trzy osoby w każdej klasie , o najmniejszej  ilości punktów karnych ze

wszystkich czterech dyktand , przechodzą  do etapu międzyszkolnego.

Pozostali uczniowie dostają odpowiednie oceny do dziennika , ustalone według umówionych wcześniej kryteriów.

Etap międzyszkolny:

a/ Sumuje się ilość punktów otrzymanych przez uczniów każdej klasy.

Porównuje się wyniki z tego samego poziomu. Porównuje się także ilość

punktów  u indywidualnych uczniów.

Uczestnicy tego etapu dostają cząstkową ocenę bardzo dobrą z języka

polskiego, a laureaci ocenę celującą.

Etap międzyszkolny (Finał)

Dyktando (30-40 minut) dla najlepszych uczniów ze zgłoszonych do konkursów szkół. Przewidywany termin tej części zawodów marzec (bieżący rok szkolny).

Szkoły zgłaszają do trzech kandydatów, którzy nie są laureatami z lat poprzednich.

Dla laureatów tego etapu organizatorzy konkursu przygotowują nagrody rzeczowe.

 

Dodatkowe informacje