Roczny ranking klas 2020/2021

KLASĄ SUKCESU została

2Dg

wychowawca - p. Andrzej Miszczyk

 

Osiągnięcia edukacyjne i wypełnianie obowiązków szkolnych

I       –      2Dg         –      76 pkt

II      –      2Cg         –      63 pkt

III     –      3B i 2C    –      56 pkt

Działalność społeczno – charytatywna

I       –      3B            –      20 pkt

II      –      2G           –      17 pkt

III     –      3F            –      16 pkt

Osiągnięcia artystyczno – sportowe

I       –      1C           –      37 pkt

II      –      2E            –      34 pkt

III     –      1A           –      32 pkt

Dodatkowe informacje