• Slider_szkola

Uroczystość nadania imienia szkole

14 października 2011 roku odbyła się uroczystość nadania imienia Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego Technikum nr 4 oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach. Ceremonię zainicjowała Msza Święta koncelebrowana w kościele pw. św. Wojciecha w Kielcach. W uroczystości udział wzięli: Karolina Kaczorowska, małżonka śp. Prezydenta, siostra cioteczna pana prezedenta - pani Grażyna Pikulska, przyjaciel rodziny generał pilot Mieczysław Walentynowicz, przedstawiciele władz samorządowych miasta Białegostoku i Kielc, środowisk kombatanckich, a także uczniowie i nauczyciele szkoły. W trakcie homilii ks. dr Stefan Radziszewski przywołał sylwetkę patrona jako osoby, która może stanowić wzór dla całej społeczności Zespołu Szkół Elektrycznych. W czasie Mszy Świętej poświęcono Sztandar Szkoły, który symbolicznie przekazali rodzice dyrektor szkoły Aleksandrze Szulc i uczniom placówki.


Część oficjalna uroczystości nadania szkole imienia Ryszarda Kaczorowskiego odbyła się w sali gimnastycznej, a udział w niej wzięli, oprócz wspomnianych wcześniej osób, przedstawiciele m. in. Kancelarii Prezydenta RP, władz województwa i inni zaproszeni goście. Tomasz Bogucki, przewodniczący Rady Miasta, przywołał dwie uchwały dotyczące nadania szkole imienia Ryszarda Kaczorowskiego. Gość specjalny obchodów - Karolina Kaczorowska we wspomnieniach o swym mężu podkreśliła, że Prezydent darzył nasze miasto szczególną sympatią. Wojciech Lubawski, Prezydent miasta Kielc wspominał spotkanie z Ryszardem Kaczorowskim i nadanie Honorowego Obywatelstwa Kielc Prezydentowi na Uchodźstwie.
Ostatnią częścią uroczystości było złożenie przez delegację uczniów klas pierwszych ślubowania na nowy sztandar, a także oficjalne otwarcie Izby Patrona. Przecięcia wstęgi dokonały Karolina Kaczorowska i Aleksandra Szulc, dyrektor szkoły.
Dzień 14 października został ustanowiony Dniem Patrona.

Dodatkowe informacje