• Slider_szkola

8 czerwca 2018 w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, podczas Dnia Otwartego ZSE, dyrektor Władysław Zaucha podpisał  porozumienie pomiędzy Szkołą, a firmą KH – KIPPER reprezentowaną przez pana Andrzeja Kamionkę, Prezesa Zarządu. KH-KIPPER jest wiodącym w Polsce producentem zabudów-wywrotek na samochody ciężarowe powyżej 12 t DMC.  W zakładach firmy powstają od podstaw urządzenia hakowe, przyczepy i naczepy. Firma zajmuje się również sprzedażą, montażem i serwisem żurawi samochodowych oraz systemów hydrauliki siłowej. Dzięki szerokiej gamie specjalistycznych produktów przeznaczonych dla wielu  gałęzi przemysłu w firmie znajdują zatrudnienie fachowcy z różnych dziedzin, między innymi elektrycy, elektronicy i informatycy, czyli przedstawiciele zawodów, w których kształci Zespół Szkół Elektrycznych. Z tego względu zostało zawarte porozumienie, które  otwiera możliwości wspólnego działania na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego i zachęcania młodzieży do wyboru zawodów związanych z tymi branżami.

Na mocy podpisanego porozumienia Strony zobowiązały się  do wspólnego działania na rzecz doskonalenia praktycznych umiejętności uczniów, prezentowania nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnym przemyśle, a także podnoszenia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych. Realizacja porozumienia będzie miała różne formy współpracy – będą to zarówno klasy patronackie, płatne staże i praktyki, stypendia, możliwość zatrudnienia w KH – KIPPER, jak i wspólne działania promocyjne mające na celu zachęcenie młodych ludzi do wyboru zawodów technicznych.

Dodatkowe informacje