• Slider_szkola

16 marca 2018 w Lublinie podczas lubelskich Targów Edukacyjnych dyrektor Władysław Zaucha podpisał porozumienie pomiędzy PGE Dystrybucja SA, a Zespołem Szkół Elektrycznych w Kielcach.

Otwiera ono możliwości wspólnego działania na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego i zachęcania młodzieży do wyboru zawodów związanych z branżą elektroenergetyczną. Podpisane przez Wojciecha Lutka, prezesa PGE Dystrybucja w obecności Przemysława Czarnka, Wojewody Lubelskiego i przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej porozumienia o współpracy w ramach programu „Wsparcie kształcenia zawodowego” zobowiązują Strony  do wspólnego działania na rzecz doskonalenia praktycznych umiejętności uczniów, prezentowania nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnej energetyce, a także podnoszenia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych. Dzięki programowi PGE Dystrybucja możliwe będą różne formy współpracy ze szkołami, których wybór zależeć będzie od zapotrzebowania konkretnej szkoły i możliwości oddziałów Spółki. Realizacja programu będzie miała różne formy współpracy – będą to zarówno klasy patronackie, płatne staże i praktyki, stypendia, możliwość zatrudnienia w PGE, jak i wspólne działania promocyjne mające na celu zachęcenie młodych ludzi do wyboru zawodów technicznych.

Dodatkowe informacje