• Slider_szkola

Umowa współpracy pomiędzy Przedsiębiorstwem Elektrycznych Robót Specjalistycznych ENERTEL S.A, a Zespołem Szkół Elektrycznych w Kielcach została zawarta w dniu 31.03.2016r. Czas trwania umowy obowiązuje do 30.06.2019r, czyli na cały okres kształcenia klasy 1G (rocznik 2015), która została objęta patronatem firmy Enertel.

            Głównym założeniem umowy jest stała współpraca firmy ENERTEL i ZSE na rzecz rozwoju uczniów, zwiększenie ich kompetencji zawodowych, a co jest z tym związane również szans na rynku pracy. W treści umowy zawarte są zapisy mówiące m.in. o przeprowadzeniu przez firmę ENERTEL warsztatów oraz szkoleń dla uczniów naszej szkoły, a w szczególności dla klasy patronackiej.  

            W ramach podpisanej umowy firma ENERTEL zobowiązała się na comiesięczne przekazywanie darowizny na rzecz szkoły- w postaci finansowej lub sprzętu dydaktycznego z przeznaczeniem na kształcenie zawodowe uczniów. Nabywane narzędzia, przyrządy i materiały przeznaczone są do wyposażania stanowisk egzaminacyjnych oraz pracowni, w których odbywa się kształcenie w zawodzie technik elektryk.

            Ponadto w ramach współpracy uczniowie ZSE mogą odbywać miesięczne praktyki zawodowe oraz kształcenie praktyczne w systemi dualnym w firmie ENERTEL.

Dodatkowe informacje