• Slider_szkola

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Wśród uczniów przyjętych na praktyki możecie znaleźć przyszłych pracowników, a umieszczenie Waszej firmy na liście organizacji współpracujących ze szkołą, przyczyni się do kształtowania korzystnego wizerunku Waszej firmy. Na zakończenie każdego roku szkolnego specjalna kapituła wyłoni firmy najaktywniej współpracujące z nami w tej dziedzinie i nagrodzi je tytułem „PRZYJACIEL SZKOŁY”.

PRAKTYKI  ZAWODOWE - ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Nasza placówka posiada wieloletnie tradycje w kształceniu zawodowym. Ogromne możliwości stwarzają warsztaty szkolne, którymi dysponuje ZSE ale nie sposób przecenić korzyści jakie dają praktyki zawodowe uczniów , które odbywają się w warunkach rzeczywistych, w funkcjonujących na rynku zakładach pracy.

W tym miejscu możecie Państwo uzyskać podstawowe informacje na temat kształcenia praktycznego naszych uczniów poza murami szkoły. Zamieszczamy obowiązujące programy praktyk zawodowych, ich terminy, listę firm przyjmujących praktykantów oraz dane kontaktowe  do dyrektora szkoły oraz do kierownika kształcenia praktycznego, odpowiadającego za stronę organizacyjną praktyk zawodowych.

  • Jesteście Państwo firmą otwartą na współpracę?
  • Profil Waszej działalności jest zgodny z profilem kształcenia naszej szkoły?
  • Chcecie przyjąć uczniów na praktykę?

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Wśród uczniów przyjętych na praktyki możecie znaleźć przyszłych pracowników,
a umieszczenie Waszej firmy na liście organizacji współpracujących ze szkołą, przyczyni się do kształtowania korzystnego wizerunku Waszej firmy. Na zakończenie każdego roku szkolnego specjalna kapituła wyłoni firmy najaktywniej współpracujące z nami
w tej dziedzinie i nagrodzi je tytułem „PRZYJACIEL SZKOŁY”

Dodatkowe informacje