• Rekrutacja_Slider

INFORMACJA URZĘDU MIASTA KIELCE O NABORZE DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH.

 Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych prowadzona jest w elektronicznym systemie, na stronie internetowej https://kielce.e-omikron.pl/omikron-parents/main.action

    (od 14.05.2018 r. od godz. 8.00.)

Informacja Urzędu Miasta Kielce o naborze do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.: kandydat

Dodatkowe informacje