Informacja o wyniku postępowania 2/PN/2014

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 24.06.2014 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację budynku internatu w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach”, numer postępowania 2/PN/2014

załącznik - plik

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Modernizacja budynku internatu w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.– dalej ustawy) :udziela sprostowania.

Zamawiający informuje, iż podana stawka VAT w kosztorysie ofertowym ślepym jest błędna. Podano stawkę VAT 23% a powinno być 8%.

UWAGA!!! Ponadto informuje, iż przy składaniu oferty przedmiot zamówienia należy wycenić na 8% stawce VAT.

Pytania zadane przez Wykonawcę w związku z przetargiem

na Dostawę urządzeń sieciowych dla Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach.

informacja dla wykonawców nr 1

Dostawa urządzeń sieciowych dla Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu urządzeń sieciowych celem modernizacji istniejącej infrastruktury sieciowej zgodnie ze specyfikacją zamówienia określoną w załączniku nr 1 do SIWZ w ramach Projektu Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

ogłoszenie_o_zamówieniu   siwz   zal_1_charakterystyka   zal_2_art 22   zal_3_art 24   zal_4_oferta   zal_5_umowa   zal_6_wykaz_dostaw   zal_7_gr_kap   zal_8_deklaracja_pochodzenia_sprzętu

Modernizacja budynku internatu w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach

Numer ogłoszenia: 194820 - 2014; data zamieszczenia: 09.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach. Zakres realizacji obejmuje: - wykonanie bezspoinowego systemu dociepleń, - roboty tynkowe, - wykonanie wymiany obróbek blacharskich, - wykonanie instalacji odgromowej, - remont pokrycia dachu, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej..

ogłoszenie_o_zamówieniu   SIWZ   zal_nr3   zal_nr4   zal_nr5   zal_nr6   zal_nr7   zal_nr8   zal_nr9   zal_nr10   Elewacja-internat2014KOSZTORYS_OFERTOWY    STWiOR-ELEKTRYK-2014    załącznik - wykaz stolarki

Informacja o wyniku przetargu w ramach projektu „Przyszłość dla elektronika i energetyka” - 2014

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 22.04.2014 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na„Dostawę przyrządów i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach w ramach projektu „Przyszłość dla elektronika i energetyka”,numer postępowania: 1/PN/2014.

W postępowaniu wpłynęło 7 ofert.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 30.04.2014 r. o godz.  11:00.

informacja o wynikach

INFORMACJA dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający modyfikuje dotychczasowy pkt. 13. 1 SIWZ.

informacja dla wykonawców nr2

Dodatkowe informacje