Przetarg na dostawę artykułów żywnościowych do Internatu ZSE w Kielcach od 29.08.2014r do 27.06.2015r.

Codzienne ranne dostawy artykułów żywnościowych do Internatu ZSE w Kielcach tj.: warzyw i owoców; artykułów spożywczych; pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich; mięsa, mięsa z drobiu, produktów mięsnych, podrobów, oraz wędlin  i wyrobów wędliniarskich; nabiału, mleka i przetworów mleczarskich oraz jaj; mrożonek, ryb i produktów rybnych przetworzonych; od 29.08.2014r do 27.06.2015r.

załączniki: 2014formularze żywieniowe  SIWZ ŻYWIENIE2014   SIWZ umowa arkusz ofertowy2014

Zbiorcze zestawienie ofert

w przetargu nieograniczonym na: Modernizacja budynku internatu w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach”

załącznik - plik

Informacja o wyniku postępowania 2/PN/2014

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 24.06.2014 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację budynku internatu w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach”, numer postępowania 2/PN/2014

załącznik - plik

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Modernizacja budynku internatu w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.– dalej ustawy) :udziela sprostowania.

Zamawiający informuje, iż podana stawka VAT w kosztorysie ofertowym ślepym jest błędna. Podano stawkę VAT 23% a powinno być 8%.

UWAGA!!! Ponadto informuje, iż przy składaniu oferty przedmiot zamówienia należy wycenić na 8% stawce VAT.

Pytania zadane przez Wykonawcę w związku z przetargiem

na Dostawę urządzeń sieciowych dla Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach.

informacja dla wykonawców nr 1

Dostawa urządzeń sieciowych dla Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu urządzeń sieciowych celem modernizacji istniejącej infrastruktury sieciowej zgodnie ze specyfikacją zamówienia określoną w załączniku nr 1 do SIWZ w ramach Projektu Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

ogłoszenie_o_zamówieniu   siwz   zal_1_charakterystyka   zal_2_art 22   zal_3_art 24   zal_4_oferta   zal_5_umowa   zal_6_wykaz_dostaw   zal_7_gr_kap   zal_8_deklaracja_pochodzenia_sprzętu

Modernizacja budynku internatu w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach

Numer ogłoszenia: 194820 - 2014; data zamieszczenia: 09.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach. Zakres realizacji obejmuje: - wykonanie bezspoinowego systemu dociepleń, - roboty tynkowe, - wykonanie wymiany obróbek blacharskich, - wykonanie instalacji odgromowej, - remont pokrycia dachu, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej..

ogłoszenie_o_zamówieniu   SIWZ   zal_nr3   zal_nr4   zal_nr5   zal_nr6   zal_nr7   zal_nr8   zal_nr9   zal_nr10   Elewacja-internat2014KOSZTORYS_OFERTOWY    STWiOR-ELEKTRYK-2014    załącznik - wykaz stolarki

Dodatkowe informacje