Gmina Kielce, realizująca projekt „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór na:

1 wolne stanowisko pracy: pomoc administracyjna
w Wydziale Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego w Kielcach
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony od 01.01.2018 r. do 31.03.2018r. z możliwością przedłużenia do dnia 31.12.2019 r.
Czas pracy: 1 zmiana – w godzinach 730 - 1530
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40 h

Szczegóły w załączniku

INFORMACJA  O  WYNIKACH

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 16.11.2017 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawy bonów towarowych dla pracowników i emerytów uprawniających do bezgotówkowego zakupu towarów do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

załącznik - plik

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 13.11.2017 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do przeprowadzenia egzaminu w kwalifikacji E07, E08 do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”, numer postępowania: 2/1RPO/2017.

załącznik - plik

Zbiorcze zestawienie ofert


w przetargu nieograniczonym na:

„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do przeprowadzenia egzaminu w kwalifikacji E07, E08 do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”  

Załącznik - plik

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych  w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 dotycząca naboru na wolne stanowisko – samodzielnego referenta ds. administracyjno-gospodarczego w wymiarze  pełnego etatu.

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko samodzielnego referenta ds. administracyjno-gospodarczych został wybrany:

Pan Włodzimierz Dziedzic zam. w Kielcach

             W wyniku przeprowadzonej rozmowy Pan Włodzimierz Dziedzic wykazał się wiedzą ogólną oraz merytoryczną związaną ze stanowiskiem pracy samodzielnego referenta ds. administracyjno-gospodarczych oraz znajomością obowiązujących przepisów.

                                                                                           Podpisał: Dyrektor Szkoły

                                                                                               Władysław Zaucha

Dodatkowe informacje