• Patriotyczny_Slider

Setki kielczan wraz z władzami miejskimi, wojewódzkimi oraz przedstawicielami duchowieństwa brały udział w uroczystościach poświęconych pamięci synów Ziemi Świętokrzyskiej straconych przez Niemców w latach 1939-1944. W śród zgromadzonych byli również nasi uczniowie.  Poczet ZSE uczestniczył we mszy św. w intencji Ojczyzny, która została odprawiona w kościele p.w Matki Bożej Fatimskiej.   Po uroczycie celebrowanej mszy wszyscy  udali się pod pomnik poświęcony Pomordowanym przez niemieckiego okupanta przy ulicy Weterynaryjnej.

W dniu 8. 04. 2016 r. uczniowie ZSE wraz z nauczycielami uczestniczyli w wycieczce do Warszawy pod hasłem "Śladami Ryszarda Kaczorowskiego". Delegacja naszej szkoły - jak co roku - złożyła wieniec na grobie Patrona w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej składając tym samym hołd w szóstą rocznicę jego śmierci. 

Uczniowie złożyli także wieniec na grobie Ryszarda Kaczorowskiego - Honorowego Obywatela Kielc - w imieniu Rady Miasta Kielce.

Wycieczkę zakończyła wizyta w Muzeum Techniki i Przemysłu oraz spacer po Starym Mieście.

Już po raz szósty nasi przedstawiciela brali udział w uroczystościach poświęconych żołnierzom wyklętym. Szósty, bo od sześciu lat upamiętniana jest pamięć o pomordowanych i niezłomnych bohaterach walki z sowiecką okupacją w latach 1946-1953.

Nasi uczniowie mieli okazję usłyszeć kilka słów o tamtych czasach od uczestników tych wydarzeń oraz uczcić pamięć zamordowanych.

Brali udział w zapaleniu zniczy i złożeniu kwiatów na cmentarzu Kielce -Piaski przed pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Wolność i Niezawisłość pomordowanych przez Urząd Bezpieczeństwa w więzieniu kieleckim.

W ceremonii złożenia wieńców i wiązanek przy pieśniach Wojska Polskiego brali udział przedstawiciele władz oraz rodziny pomordowanych.

„ Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmujących dane terytorium” .       Józef Piłsudski

11XI 2015r. uczniowie kl.3c reprezentowali  naszą szkołę w obchodach 97. rocznicy odzyskania niepodległości. Młodzież  uczestniczyła w uroczystej mszy św.  odprawionej w bazylice katedralnej. Po nabożeństwie, wraz z innymi uczestnikami uroczystości ,uczniowie  przeszli wraz ze sztandarem na Plac Wolności, gdzie odbywały się główne obchody Święta Odzyskania Niepodległości. Byli oni  świadkami m.in. honorowej zmiany warty przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wręczania odznaczeń osobom zasłużonym. Co roku uroczystości gromadzą coraz większą liczbę uczestników . Wśród nich jest liczna grupa młodzieży , która chętnie bierze udział w świętach patriotycznych, rozumiejąc ich znaczenie i konieczność kontynuowania tradycji narodowych.

Dn. 14 listopada 2015r. poczet sztandarowy szkoły uczestniczył w uroczystości odsłonięcia płaskorzeźby „Pieta Smoleńska” w Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krakowie. Wydarzenie poprzedzone zostało Mszą Św. w intencji polskich jeńców wojennych zamordowanych przez NKWD w Katyniu oraz uczestników polskiej delegacji państwowej, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10.04.2010r. Wzięły w niej udział władze Krakowa, Rodziny Katyńskie oraz rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej. Honorowy Patronat nad uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Opiekę nad uczniami sprawowali p. Katarzyna Ciszewska i p. Daniel Wicherski.

Ciekawą formą  obchodów Narodowego Święta Niepodległości w ZSE był udział naszej szkoły w ogólnopolskiej akcji „Rozśpiewana przerwa- patriotyczne śpiewanie”.  Akcja miała charakter spontaniczny. Uczniowie podczas  przerw odśpiewali  „Rotę”,  „Pierwszą Brygadę”, „Piechotę”, „Wojenko, wojenko…”, „O mój rozmarynie”.

Honorowy patronat nad tegoroczną, IV edycją akcji,  objęli min. Minister  Edukacji Narodowej, Wiceminister Obrony Narodowej, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty, a patronat medialny- „Echo Dnia”.

9 listopada Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZSE świętowali 97 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.  Tradycją obchodów Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole jest wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych połączone z prezentacją historyczną przybliżającą etapy walk Polaków o niepodległość.

Uczeń naszej szkoły działający w Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznych „Jodła” opowiedział krótko o działalności stowarzyszenia oraz zaprezentował i omówił umundurowanie ułanów polskich z okresu II wojny światowej.

Uroczystość przygotowali uczniowie klas: 1H, 2D, 3B, 3C i 3G pod opieką Ewy Jakubowskiej i Sławomira Mazura.

Dodatkowe informacje