• Patriotyczny_Slider

W niedzielę 01 marca 2015r. Poczet Sztandarowy Szkoły uczestniczył w uroczystościach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość miała miejsce na Cmentarzu Piaski przy ul. Zagnańskiej. Cmentarz Piaski kryje doczesne szczątki pomordowanych przez Urząd Bezpieczeństwa żołnierzy drugiej konspiracji. Zamordowani w więzieniu kieleckim przy ul. Zamkowej i innych miejscach kaźni, skrycie, pod osłoną nocy, wrzucani byli do dołów na tym cmentarzu.

Pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych oraz na Kieleckiej Łączce, uczestnicy odmówili modlitwę, zapalili znicze oraz złożyli wiązanki kwiatów.

Dodatkowe informacje