• Patriotyczny_Slider

100-lecie Niepodległej - o tym  jak walczyliśmy o niepodległość  opowiedział chor. Mariusz Kowalski - Kielecki Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” (J. Piłsudski)- taka idea przyświecała prelekcji chor. Mariusza Kowalskiego, który przypomniał trudną historię Polski,  naszą „wyboistą” i naznaczoną bohaterstwem drogę do niepodległości. Pan M. Kowalski, przywołując trudne dzieje naszego narodu dążącego do nieodległości, przypomniał nie tylko fakty historyczne, ale przede wszystkim podkreślił wkład wielkich Polaków i Wojska Polskiego w  walkę o niepodległość i odbudowę młodego państwa. Wyjaśnił na czym polegał fenomen polskiej niepodległości i przytoczył wiele ciekawostek, których w podręcznikach próżno szukać.

Dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyły się informacje dotyczące Esprit de corps: tradycji, zwyczajów  panujących w wojsku, i regulaminów kawaleryjskich. Na koniec wspólnie z młodzieżą ( która wykazała się dużą wiedzą) rozmawiał  istotnych  dla każdego Polaka symbolach narodowych: ich roli, szacunku do nich,  historii i współczesnej wartości. Opowiedział również o historycznych grupach rekonstrukcyjnych, które nie tylko kultywują zwyczaje wojskowe i przypominają wydarzenia ważne dla narodu, ale również podtrzymują tradycje narodowe, uczą patriotyzmu, dumy z własnej ojczyzny  i najważniejszego - jak być Polakiem.

link do filmu rekord dla niepodległej -  https://youtu.be/OdqHiTI4od8 

Celem ogólnoszkolnego  konkursu zorganizowanego w ramach obchodów odzyskania  przez Polskę  niepodległości było zaprezentowanie biografii wybitnych osobowości, które swoją postawą, życiem, działalnością społeczną przyczyniły się do budowania II Rzeczypospolitej.

Na podkreślenie zasługuje fakt ,że konkurs cieszył się dużą popularnością, głównie wśród uczniów klas I , II i III. Młodzież najczęściej przedstawiała w swych pracach sylwetki wielkich Polaków takich jak: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Władysław Grabski, nie zabrakło też Stefana Żeromskiego, Marii Dąbrowskiej czy  Władysława Stanisława Reymonta.

Wyniki konkursu:

1 m. Jakub Kozak

2 m. Jakub Cieśla

3 m. Gabriel Starnawski

Dziękujemy wszystkim uczestnikom z klas: 1a, 1b, 1i, 1h, 1 z 2c, 2d 2h,3a.

Gratulujemy zwycięzcom.

Fundatorami nagród są Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik

Odpowiedzialne za konkurs były panie: J.Wódkowska i L. Sułowska-Trofimiuk

W dniu 11 listopada, w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, Poczet Sztandarowy naszej szkoły godnie reprezentował społeczność ZSE. Uroczyste obchody rozpoczęły się o godz.11.00  w Kieleckiej Bazylice Katedralnej mszą świętą w intencji ojczyzny. Po mszy, o godzinie 12-tej wszyscy zgromadzeni odśpiewali Hymn Narodowy, a następnie uczestnicząc w radosnym, biało-czerwonym pochodzie przemaszerowali  na plac Wolności, gdzie u stóp pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego miała miejsce dalsza część podniosłej uroczystości. Przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej Wojewoda świętokrzyski oraz prezydent Kielc dokonali odsłonięcia brązowych wieńców, oddano salwę honorową, wręczono medale okolicznościowe, a Weterani Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej przekazali młodym pokoleniom wyjątkowe przesłanie kładąc szczególny nacisk na takie wartości jak patriotyzm czy honor. W składzie reprezentacji naszej szkoły  byli uczniowie klasy 3H pod opieką wychowawcy.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wojewódzkich obchodach 226. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Oficjalne uroczystości rozpoczęły się o godz.11.00 Mszą Św. w Bazylice Katedralnej, po której bezpośrednio nastąpił przemarsz ulicami Kielc przed pomnik Stanisława Staszica w Parku Miejskim. Po części oficjalnej odbył się tam Piknik Historyczny oraz Koncert Majowy.

 

W dniu 10.04.2017r nasza szkoła uczestniczyła w dwóch uroczystościach przy pomnikach na Starym Cmentarzu w Kielcach z okazji 77 rocznicy zsyłki na Sybir oraz uroczystości ku czci ofiar mordu w Katyniu. W poczcie sztandarowym szkoły wystąpili uczniowie kl.3i: Artur Burak, Wiktor Blicharski, Jakub Gała. Opiekę młodzieży sprawowała Mariola Kochel.

W związku ze zbliżającą się 77 rocznicą Zbrodni Katyńskiej, gościliśmy w szkole p. Jolantę Kulińską, wiceprezes Stowarzyszenia Kielecka Rodzina Katyńska. W spotkaniu, które miało miejsce 06.04.2017r., wzięli udział uczniowie klas pierwszych, którzy pogłębili wiedzę dotyczącą sytuacji ludności polskiej znajdującej się, w czasie II wojny światowej, pod okupacją radziecką. Dowiedzieli się, jak ważną rolę w społeczeństwie pełni inteligencja, elita narodu, którą władze radzieckie traktowały jako zagrożenie dla planów sowietyzacji Polski. Prelekcja została wzbogacona prezentacją multimedialną obrazującą najważniejsze fakty związane ze zbrodnią, a także sylwetki oficerów związanych z Kielecczyzną, zamordowanych na Wschodzie. Spotkanie zorganizowała Katarzyna Ciszewska.

Dn. 11.04.2017r. nauczyciele historii K. Ciszewska, T. Dymek i E. Jakubowska przeprowadzą szkolny konkurs historyczny „Dzień Pamięci o Katyniu”, a pod koniec kwietnia planujemy wyjście do Przystanku Historia IPN na zajęcia związane z Tygodniem Katyńskim organizowanym przez Muzeum Katyńskie w Warszawie.

Dodatkowe informacje