• Matura_Slider

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

PROCEDURY MATURALNE 2017/18
W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH
IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W KIELCACH

procedury maturalne

MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZDAJĄCY NA EGZAMINIE MATURALNYM W 2018 ROKU

przybory maturalne

Dodatkowe informacje