• Slider_matura

 „AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA 2”- edukacja dla bezpieczeństwa placówek oświatowych w Kielcach”, realizowany w ramach rządowego programu przeciwdziałania i ograniczania przestępczości Razem bezpieczniej im. W. Stasiaka  .

Szanowni Państwo

Pragnę poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do w/w projektu w dniu 15 listopada 2018r i będzie on realizowany do końca grudnia 2018r.

W szkole realizowane będą: zajęcia z samoobrony na lekcjach wychowania fizycznego; szkolenia z zakresu procedur działania w sytuacji wtargnięcia do szkoły uzbrojonego napastnika; profilaktykę uzależnień; konkursy multimedialne : „ Bezpieczni w sieci-stop cyberprzemocy”; ewakuacja placówki.

Grupami docelowymi przedsięwzięcia będą : uczniowie, Rada Pedagogiczna, Rodzice, placówka oświatowa.

Projekt realizowany będzie przez Stowarzyszenie „PASSA”, Europejskie Centrum Bezpieczeństwa, Komendę Miejską Policji w Kielcach, Areszt Śledczy w Kielcach. Patronami projektu są MSWiA i Wojewoda Świętokrzyski.

Do projektu włączyło się 11 placówek : ILO, II LO, III LO, V LO, VI LO, VII LO, ZSPS, Zespół Szkół Elektrycznych , ZSM , ZSI, ZSE .

Koordynatorem projektu na naszą szkołę jest Mariola Kochel- nauczyciel wychowania fizycznego.

Dodatkowe informacje