• WiFi_Slider

10.04.2018r uczniowie klas 2A,2B,2G,2H uczestniczyli w zorganizowanej przez
p. Małgorzatę Łatkowską wycieczce przedmiotowej z geografii do Kopalni Soli Bochnia - wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W czasie wycieczki zapoznali się z geologią powstania podkarpackich złóż solnych oraz historią eksploatacji soli kamiennej w Polsce.

     Po zameldowaniu się w kopalni cała grupa wraz z przewodnikami zjechała 300m pod ziemię górniczą windą. Na dole czekała kolejka, która zawiozła nas na pierwszy punkt zwiedzania. W kopalnianych ciemnościach przez kolejne 3 godziny poznawaliśmy historię jednego z najstarszych zakładów górniczych w Europie. Podczas wędrówki natknęliśmy się na sporą ilość korytarzy, grot, kaplic oraz multimedialnych ciekawostek, które zrobiły na nas duże wrażenie. Warto zaznaczyć, że znajduje się tam Kaplica, przez którą przebiegają tory kolejowe.

Naszą wycieczkę udokumentowała na zdjęciach p. Anna Ilcewicz-Golda.

Dodatkowe informacje