• WiFi_Slider

12.kwietnia 2018r.nauczyciele mogli uczestniczyć w lekcji otwartej z geografii przeprowadzonej przez Panią Katarzynę Ciszewską.Temat lekcji stanowiło ciekawe i niezwykle aktualne zjawisko globalizacji,jej przyczyny i skutki .Celem zajęć było zapoznanie uczniów z przejawami globalizacji,przedstawienie korzyści i strat wynikających z tego procesu.Różnorodne metody pracy:mapa skojarzeń,film,dyskusja nie tylko uatrakcyjniły lekcję ,ala przede wszystkim ułatwiły zdefiniowanie pojęcja globalizacji i dostrzeżenie wielu aspektów tego zjawiska.Pani Katarzyna Ciszewska w prezentowaną tematykę uczniów i uczestniczących w zajęciach pedagogów wprowadzała w sposób mocno angażujący intelekt, a wszystko odbywało się w miłej i przyjaznej atmosferze.

Z zaproszenia Pani Ciszewskiej skorzystały Panie M.Paprocka-Woć,E.Miszczyk,E.Ptak i T.Dymek.

Dodatkowe informacje