• covid_maseczka

Uczniowie klas czwartych planujących zdawać egzamin maturalny zobowiązani są do wypełnienia deklaracji maturalnej w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2020. Należy mieć ze sobą dokument tożsamości z numerem Pesel - obecność obowiązkowa!.

pobieramy załącznik na pulpit z deklaracją następnie otwieramy go w programie Acrobat Reader i wypełniamy w obecności nauczyciela w wyznaczonym dla każdej klasy IV terminie, który będzie podany przez wychowawcę oraz wysłany na szkolną pocztę.

Deklaracje wypełniamy w salach 201 i 312.

Deklaracja do pobrania - plik

Dodatkowe informacje