• Niepodleglosc100

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców oraz prawnych opiekunów na spotkanie z wychowawcami oraz nauczycielami ZSE.

Spotkanie odbędzie się 16 maja 2018  o godz.16.30

Przedmiotem spotkania będzie: poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) o zagrożeniach, postępach w nauce i zachowaniu uczniów od ostatniej wywiadówki, pochwały i uwagi, omówienie bieżących spraw nurtujących wychowawcę i rodziców, sprawy różne.

Dodatkowe informacje