• 17wrzesien1939

Kiermasz używanych podręczników- w okresie od 8- 17 IX 2020r.

Wybory przewodniczącego SU- głosowanie w ramach godzin wychowawczych w okresie od 12- 16 X 2020r.

Szkolny konkurs „Mam Talent”- w ramach akcji „Budzimy się na wiosnę…”- konkurs odbywał się on- line- marzec/ kwiecień 2021r.

 

Petycja do Dyrekcji w związku z powrotem do nauki stacjonarnej- akcja ”RR”= „Reanimacja Relacja” w sprawie powrotu do szkoły w dobrym stylu- maj/ czerwiec 2021r.

Udział przedstawicieli SU w „Giełdzie Szkół”- w dniach 10-11.06.‘21r. w CKZ.

Zgłoszenie Kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów- czerwiec ‘21r. (w szkole ponadgimnazjalnej- Kacper Woch kl. 3C- średnia ocen 5,40; w szkole ponadpodstawowej- Aleksander Ziembicki kl. 2C- średnia ocen 5,65).

Poza tym przedstawiciele SU wzięli udział w uroczystościach szkolnych:

  • ślubowanie klas 1,
  • pożegnanie maturzystów (on- line),
  • zakończenie roku szkolnego.

Działania SU w bieżącym roku szkolnym miały charakter mocno ograniczony, ze względu na sytuację zagrożenia epidemiologicznego i wynikające z niej obostrzenia, a także z powodu przejścia na tryb nauki zdalnej.

W związku z tym, z zaplanowanych na ten rok szkolny działań, nie udało się zrealizować następujących akcji:

                                                                                                                   

  • Integracja klas 1
  • „Bluzy dla Elektryka”
  • „Góra Grosza”
  • Szkolny Turniej CS
  • Kartka „Niepytajka” za 100% frekwencję w miesiącu.

Dodatkowe informacje