• Slider_1920
W związku z wdrażaniem procedur obowiązujących na egzaminach zewnętrznych( matura ,e.zawodowe) oraz w trosce o bezpieczeństwo ,zobowiązuje się absolwentów szkoły (z lat ubiegłych) do przekazania informacji  (do 25 maja br. do wicedyrektorów) dotyczących alergii objawiającej  się kaszlem, katarem, czy łzawieniem.W przypadku braku takiej informacji, w sytuacji alergicznej mającej miejsce w trakcie trwania egzaminu, ten zostanie przerwany.
Egzamin ustny może odbyć się wyłącznie na wniosek zdającego, który musi przedstawić wyniki egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym do uczelni zagranicznych (termin składania 22 maja)
Przydziały do sal , procedury wejścia do szkoły, zachowania w czasie przemieszczania się, w trakcie egzaminu będą wywieszone przed szkołą, o terminie powiadomimy na stronie szkoły.

Dodatkowe informacje