• Slider_1920

W dniach od 18.11  do 22.11.2019r. przedstawiciele naszej szkoły w tym:  4 uczniów i 3 nauczycieli oraz 2 osoby kadry zarządzającej brało udział w zagranicznej mobilności w ramach realizacji zadań projektu programu Erasmus+:

„Międzynarodowa współpraca szkół szansą na lepszą edukację zawodową”

nr 2018-1-PL01-KA202-050924

KA2- Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

KA202- Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych 

Podczas krótkiego programu szkoleniowego dla pracowników nauczyciele poznawali metody pracy     w szkole Salesianos Santisima Trynidad w Sewilli oraz omawiali z partnerami  z Hiszpanii i Portugalii podobieństwa i różnice w systemie nauczania  przedmiotów zawodowych w poszczególnych krajach.

Uczniowie realizowalii program mobilności  łączonej  osób w trakcie szkolenia zawodowego, tzn. uczestniczyli w lekcjach przedmiotów zawodowych w szkole hiszpańskiej.

Wszyscy uczestnicy wyjazdu brali też udział w wycieczkach kulturowych podczas których poznali elementy dziedzictwa narodowego Hiszpanii w tymdziedzictwo kulturowe  stolicy Andaluzji - Sewilli.

Więcej informacji na stronie projektu:  https://pzcs.eu

Dodatkowe informacje