• Slider_wakacje

Rozdanie świadectw egzaminu dojrzałości odbędzie się 4 lipca o godz. 11:00 na spotkaniach z wychowawcami.
Oświadczenia o woli przystąpienia do egzaminów poprawkowych można składać 4 i 5 lipca.

Uczniowie zakwalifikowani do klas pierwszych wraz z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej zobowiązani są złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Elektrycznych otrzymaną od pani pielęgniarki szkolną Kartę Zdrowia Ucznia.

Karta powinna być dostarczona w zaklejonej kopercie z pieczątką placówki wydającej ją.

Na kopercie uczeń zobowiązany jest nanieść następujące dane:

* swoje  imię i nazwisko

*numer pesel + datę urodzenia

* imię i nazwisko rodziców/ rodzica/ opiekuna prawnego wraz z aktywnym numerem telefonu

* aktualny adres zamieszkania

*w sytuacji problemu zdrowotnego ucznia informację tę należy przekazać do gabinetu medycznego - pokój nr 10.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach odbędzie się, 19 czerwca 2019r. o godzinie 9.00.

Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Dodatkowe informacje