Vinaora Nivo Slider

AKTUALNOŚCI

WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

Do pierwszego dzwonka zostało już niewiele. Co roku wydajemy coraz więcej na podręczniki szkolne. Warto postarać się o pomoc z rządowego programu „ Wyprawka szkolna”.
Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów zamieszczone są w załącznikach na końcu dokumentu.

Pomoc jest skierowana do:

 1. 1.      Uczniów, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy IV technikum;
 2. 2.      Uczniów niepełnosprawnych technikum i zasadniczej  szkoły zawodowej
   (posiadających Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)
   - słabowidzących; - słabosłyszących, niesłyszących;
  - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
  - z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
  - z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
  - z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Tym samym program będzie obejmować wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których podręczniki zapewniono w odrębnym trybie.

Czytaj więcej...

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH SIERPIEŃ 2015 w ZSE

Prosimy wszystkich zainteresowanych uczniów o zapoznanie się z harmonogramem egzaminów poprawkowych 2015 - plik

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się o godz. 10.00 w dniu 26.06.2015r. na boisku szkolnym.

Rozdanie świadectw maturalnych 30 czerwca 2015r. o godz. 12.00 w salach, w których odbywały się spotkania z rodzicami.

Konkurs literacki - 40 lat minęło…

Konkurs literacki „ 40 lat minęło… a szkoła to przecież nie tylko mury” – wspomnienie o Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach- został rozstrzygnięty! Organizatorami konkursu byli nauczyciele języka polskiego oraz nauczyciele- bibliotekarze. Celem konkursu było inspirowanie  młodych autorów  do aktywności twórczej  , rozwijanie ich wrażliwości, jak również popularyzacja wiedzy związanej  z historią, tradycjami i teraźniejszością  ZSE. Uczestnicy mogli wybrać dowolną formę wypowiedzi literackiej – opowiadanie, esej, wywiad, wiersz, wspomnienie. 

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje