• WiFi_Slider

W dniach 10 - 11 września 2019 r. w ZSE została przeprowadzona zbiórka surowców wtórnych: makulatury i baterii

Uczniowie 27 klas: 1A, 1C, 1D, 1Dg, 1E, 1F, 1G, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2I, 2Z, 3A, 3B, 3F, 3H, 4A, 4B, 4C, 4E, 4F, 4G, 4H

 włączyli się czynnie do akcji przynosząc zebrane surowce.

GRATULACJE dla najlepszych.  Razem zebraliśmy  802,5 kg makulatury i otrzymaliśmy w skupie surowców wtórnych kwotę 216,70 zł, którą przekazujemy na rehabilitację Krystiana z 2G

Dziękujemy wszystkim za udział w akcji

Maja Dymińska-Czyż i Jolanta Rzepa

Uczniowie klas czwartych planujących zdawać egzamin maturalny zobowiązani są do wypełnienia deklaracji maturalnej w nieprzekraczalnym terminie do 28.09.2019. Należy mieć ze sobą dokument tożsamości z numerem Pesel - obecność obowiązkowa.

pobieramy załącznik na pulpit z deklaracją następnie otwieramy go w programie Acrobat Reader i wypełniam w obecności nauczyciela w wyznaczonym dla każdej klasy IV terminie, który będzie podany przez wychowawcę.

Deklaracje wypełniamy w salach 201 i 312.

Deklaracja do pobrania - plik

Już w pierwszych dniach nowego roku szkolnego powiększyło się grono firm współpracujących z Zespołem Szkół Elektrycznych w Kielcach. W dniu 05.09.2019 dyrektor Władysław Zaucha podpisał porozumienie pomiędzy Szkołą, a firmą STOKOTA, reprezentowaną przez pana Marcina Pyszno, Dyrektora Oddziału w Kielcach.

Firma STOKOTA jest międzynarodowym producentem pojazdów przemysłowych. Specjalizuje się w konstrukcji pojazdów środowiskowych (cystern próżniowych i połączonych urządzeń wykorzystywanych do transportu odpadów, oraz czyszczenia przemysłowego i miejskiego). Zajmuje silną pozycję rynkową w konstrukcji cystern zarówno na kraje UE, jak i rynki wschodnioeuropejskie. Dzięki szerokiej gamie specjalistycznych produktów w firmie znajdują zatrudnienie fachowcy z różnych dziedzin, między innymi elektrycy - czyli przedstawiciele zawodów, w których kształci Zespół Szkół Elektrycznych.

Firma STOKOTA objęła patronatem pierwszą klasę technikum, w której kształcą się przyszli elektrycy i energetycy. Zawarta umowa otwiera możliwości wspólnego działania na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego i zachęcania młodzieży do wyboru zawodów związanych z branżą elektryczną i energetyczną. Na mocy podpisanego porozumienia Strony zobowiązały się  do wspólnego działania na rzecz doskonalenia praktycznych umiejętności uczniów, prezentowania nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnym przemyśle, a także podnoszenia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych. Realizacja porozumienia będzie miała różne formy współpracy – będą to między innymi płatne staże i praktyki, stypendia, a także możliwość zatrudnienia najlepszych absolwentów ZSE w firmie STOKOTA, jak i wspólne działania promocyjne mające na celu zachęcenie młodych ludzi do wyboru zawodów technicznych.

"Termin składania deklaracji na egzamin zawodowy w sesji styczeń/luty 2020 od 02.09.2019 do 09.09.2020r."
Terminy egzaminów:
Część pisemna - 10 stycznia 2020r.
Część praktyczna Model „d” - 9 stycznia 2020r.,
Model „w”, „wk” i „dk” od 11 stycznia do 15lutego 2020r.

 

Dodatkowe informacje